Etusivu

Tervetuloa Base Camp – Opiskelijayrittäjyysalustojen kehittäminen -hankkeen nettisivuille.

Tietoja hankkeesta

Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto ESR
Toiminta-aika: 1.1.2020 – 31.12.2022
Toteuttajat: Karelia Ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria

Base Camp -hankkeen päätavoitteena on tunnistaa erilaisia pohjoiskarjalaisia opiskelijayrittäjyyden muotoja ja kehittää jokaiselle muodolle oma opinnoista ja palveluista muodostuva yrittäjyyspolku hyödyntäen alueen oppilaitosten ja yritysorganisaatioiden yhteistä Spark Joensuu -opiskelijayrittäjyysympäristöä. Yrittäjyyspolkujen suunnittelussa otetaan huomioon maakunnan erityistarpeet välimatkariippumattomalle ohjaukselle siten, että hankkeessa pilotoidaan erilaisia etävalmennuksen muotoja. Hankkeessa kehitetään myös erityinen toimialakohtaisen, esimerkiksi verkkokaupan, intensiivivalmennuksen muoto. Jokaisen valmennuksen pääasiantuntijaksi hankitaan vähintään kansallisesti merkittävä kyseisen liiketoimintamuodon kokenut yrittäjä. Hyödyntämällä uusia etävalmennuksen muotoja, voidaan osaamista siirtää välimatkariippumattomasti.

Hankkeen toisena päätavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön toimintaperiaatteet ja käytännöt opiskelijoiden monialaiselle avoimelle tuotekehitysympäristölle. Tuotekehitysympäristöä pilotoidaan oppilaitosten nykyisiä tai kolmansien osapuolien tiloja sekä jo nykyistä olemassa olevaa laitekantaa hyödyntäen. Tuotekehitysympäristön avoin ja itsenäinen käyttö mahdollistetaan hankkeessa kehitettävän resurssi- ja laitevarausjärjestelmän sekä erilaisten laitteiden käyttöön pätevöittävien koulutusmoduulien avulla. Tuotekehitysympäristöllä vastataan kasvavaan monialaisen teknologiaosaamisen tarpeeseen sekä synnytetään uutta teknologiakeskeistä opiskelijayrittäjyyttä.

Hankkeessa luodaan ensimmäisenä oppilaitos- ja organisaatiorajat ylittävät opintoja ja palveluita yhdistävät yrittäjyyspolut erilaisten yrittäjyyttä suunnittelevien tai jo yrittäjänä toimivien opiskelijoiden tarpeisiin. Lisäksi syvennetään jo alueella entuudestaan vahvaa geneeristä opiskelijayrittäjyyskoulutusta ja -neuvontaa kehittämällä etävalmennusta hyödyntävä tapa tuoda kansallisen huipputason toimialakohtaista liiketoimintaosaamista yrittäjyyspolulla olevien tueksi. Hanke käynnistää aiemmin maakunnasta puuttuneen opiskelijoiden monialaisen ja avoimen tuotekehitysympäristötoiminnan kehittämällä toiminnassa edellytettävät resurssivarausjärjestelmät ja itsenäisen käytön mahdollistavat koulutusmoduulit.

Hankkeessa syntyy:

  1. Spark- ja tuotekehitysympäristö
  2. Resurssijärjestelmä ja koulutusmoduulit
  3. Etäteknologia-avusteiset intensiivivalmennukset

Hankkeen toteutettavat Karelia Ammattikorkeakoulu Oy ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria. SPARK yhteisössä toimivat myös Itä-Suomen yliopisto, Business Joensuu sekä TE-palveluiden starttirahaneuvonta.

Hankkeen kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmät
Oppilaitosten opiskelijat, erityisesti yrittäjyyttä suunnittelevat tai jo yrittäjinä toimivat opiskelijat. Karelia-amk:n, Riverian, UEF:n opiskelijat, yrityskehittäjät- ja neuvojat, opinto-ohjaajat, yrittäjyyden opettajat, TE-palveluiden starttirahaneuvojat ja muut yrittäjyyttä tukevat julkisen tahon toimijat (ml. yrittäjyysjärjestöt).

Välilliset kohderyhmät
Opettajat, alumnit, kehittämisyhtiöt, alueen yritykset, työllisyysviranomaiset & kuntatoimijat, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (vetovoima), Joensuun kaupunki (vetovoima).